Třebechovické kluby: Fotbal Hokej Tenis Kuželky Kanoistika
AM Gnol 1.A třída dospělých:

Informace o náboru mládeže

Od dubna do letních prázdnin a od konce srpna do konce října probíhají tréninky na hřišti v Boře. Konkrétní časy tréninku pro jednotlivé kategorie jsou v tabulce níže. V zimě probíhají tréninky na umělém povrchu za ZŠ nebo v tělocvičně (mladší kategorie dětí).


V případě zájmu kontaktujte Miroslava Pavelku na čísle 736 651 595. Příjímáme hráče všech věkových kategoií.

Aktuální informace k dění okolo mládeže můžete sledovat na naší stránce http://www.facebook.com/SKTrebe.Mladez.Naší snahou je rozvíjet děti nejen sportovně a fotbalově, ale i osobnostně. Hlavním cílem v práci s mladými fotbalisty je vést je k radosti z pohybu, zdravé soutěživosti a vztahu ke sportu. Výchova a učení fotbalových dovedností by měla probíhat především skrze hry a pozitivní přístup, aby děti získaly vnitřní motivaci k hraní fotbalu. Silný vnější tlak, ať už trenérů nebo rodičů, sice často vede u menších dětí k rychlejšímu učení fotbalových dovedností, ale se značným rizikem, že s příchodem puberty a s ní často spojeným vzdorem se motivace ztratí. I proto považujeme za důležité vzdělávání našich trenérů a spolupráci s rodiči. Fotbal a tréninky proto vnímáme nejen jako sport, ale také jako nástroj pro formování osobnosti dítěte. Dobře rozvíjené sportovní aktivity posilují charakterové vlastnosti, které mohou v budoucnu dítěti pomoci překonat nástrahy puberty. Podporujeme hledání cest, jak podpořit dítě v jeho zájmech, bez ohledu na to, zda se chce být profesionálním hráčem, hrát s kamarády, nebo si nakonec třeba vybere jiný sport. Společným cílem je vychovat sebevědomé, samostatné, zodpovědné osobnosti. Chceme, aby se naši svěřenci rádi vraceli do klubu, kde našli dobré kamarády a inspirující trenéry.