Třebechovické kluby: Fotbal Hokej Tenis Kuželky Kanoistika
AM Gnol 1.A třída dospělých:
11. 12. 2023 - Klub

Shrnutí členské schůze fotbalového oddílu a volba nového vedení

Dne 27.11.2023 proběhla členská schůze fotbalového oddílu​, kde byly předneseny zprávy za rok 2023 a byl zvolen nový oddílový výbor. Na tuto schůzi navázala první schůze nového výboru, která zvolila nové vedení oddílu.

Na úvod schůze byl jejím předsedajícím a zapisovatelem zvolen místopředseda SK Třebechovice Mgr. Radan Vencl. Miroslav Pavelka a Milan Kynos byli zvoleni jako ověřovatelé zápisů.

Jiří Falta přednesl zprávu o činnosti výboru za rok 2023, která byla členy schůze jednomyslně přijata. Následně Miroslav Pavelka podal zprávu o sportovní činnosti výboru za tentýž rok, která byla rovněž akceptována bez připomínek.

Z důvodů nepřítomnosti Ilony Dvořákové byla zpráva o hospodaření oddílu za rok 2023 přečtena předsedou schůze. Vzhledem k tomu, že se jednalo o průběžné výsledky, nebylo přistoupeno k jejich formálnímu schválení.

Důležitým bodem schůze byla volba nového oddílového výboru. Po uplynutí čtyřletého funkčního období stávajícího výboru byli noví členové zvoleni veřejným hlasováním. Nový sedmičlenný výbor tvoří Radek Bíl, doc. MUDr. Petr Dvořák PhD., Mgr. Jiří Falta, Petr Krejčí, Jan Pavelka, Miroslav Pavelka a Jiří Procházka. Jako náhradníci byli zvoleni Tomáš Junek a Petr Pavelka.

Závěrem schůze byli zvoleni delegáti pro nadcházející valnou hromadu SK Třebechovice, která se koná 12. prosince 2023.

O týden později, 5.12.2023 se konala první schůze nového výboru, která zvolila Petra Dvořáka za předsedu a za místopředsedy Miroslava Pavelku a Jana Pavelku.